ks. mgr lic. Jan Wnęk

jan_wnek
Funkcja: Proboszcz
Od kiedy w parafii: 2010 r.

ks. mgr Paweł Gruszka

pawel_gruszka

 

Funkcja w parafii: Wikariusz
Od kiedy w parafii: 2015 r.

ks. mgr lic. Ludwik Kiełbasa

ksludwik_kielb

 

Funkcja w parafii: Rezydent (emerytowany proboszcz)
Od kiedy w parafii: 1986 r.