I Niedziela Adwentu

  1. Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny, który w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wchodzimy jednocześnie w okres Adwentu – czasu świętego i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
  2. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest Maryja. Ku Jej czci sprawowana jest Msza św. Roratnia. Roraty w naszej parafii tradycyjnie o godz. 6.00, a wcześniej godzinki o Najświętszej Maryi Pannie.
  3. We wtorek zbiórka liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 17.30 na plebanii.
  4. W środę o prowadzenie różańca prosimy różę św. Anny.
  5. Spotkanie młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania w środę o godz. 16.30 na plebanii.
  6. W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uciekając się pod Jej obronę prośmy o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Służebniczek w ich święto patronalne. Msze św. w naszym kościele o godz. 6.00, 12.00 (w Godzinie Łaski) i 18.00.
  7. W piątek Msza św. dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami o godz. 17.00 w kaplicy na plebanii.
  8. Spotkanie młodzieży z klas trzecich gimnazjum przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania także w piątek o godz. 17.00 na plebanii w sali młodzieżowej.
  9. Spotkanie młodzieży z klas drugich gimnazjum przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 18.45 na plebanii.
  10. U Sióstr Służebniczek można otrzymać opłatki na stół świąteczny. Złożone przy tej okazji ofiary są podziękowaniem za ich pracę w naszej parafii. Z kolei u lektorów można nabyć świece wigilijne.

Nadesłano do ogłoszeń:

Fundacja wspierania młodzieży „Wyżej! Mocniej! Dalej!” zaprasza młodzież (13-18 lat) do nowo powstałego Klubu Młodzieżowego w poniedziałek (4.12.2017) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum.